ગુજરાતીમાં સર્ચ કરવા માટે એક લીંક શેર કરું છું. જેમાં તમે સરળતાથી ગુજરાતીમાં સર્ચ કરી શકશો.
https://www.google.com/?hl=gu
kem chho ટાઈપ કરશો એટલે ગુજરાતી નીચે ગુજરાતી વિકલ્પ આપશે.

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top