જો તમે ક્વિકહિયલ નો ઉપયોગ કરતા હો તો તમારા માટે આ સોફ્ટવેરની જરૂર નથી. કેમકે આ એન્ટીવાયર સરસ સુવિધા આપેલ છે. પણ ન ઉપયોગ કરતા હો તો સી-ક્લિનર ડાઉનલોડ કરી, ઇન્સ્ટોલ કરો, અને નિયમિત તમારા પીસીની સફાઈ કરતા રહો.
સફાઈ કરવી જરૂરી છે, કેમકે બિનજરૂરી ફાઈલ પીસીમાં ખડકલો થતો જાય છે. આ ભરવો થયેલ ફાઈલ દૂર કરવામાં ન આવે તો તમારું કમ્પ્યુટર ધીમું પડી જાય છે.
http://www.piriform.com/ccleaner

Next
This is the most recent post.
Previous
વધુ જૂની પોસ્ટ

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top