લેબલ ઇન્ટરનેટ ટીપ્સ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ ઇન્ટરનેટ ટીપ્સ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગૂગલક્રોમ બ્રાઉઝર નો ડેટા કેવી રીતે સાફ કરશો? ગૂગલક્રોમ બ્રાઉઝર નો ડેટા કેવી રીતે સાફ કરશો?

સૌ પ્રથમ જમણા ખૂણા પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ હિસ્ટ્રી પર ક્લિક કરી ડેટા ક્લિયર કરો. લાંબા સમય સુધી નેટ વપરાશના કારણે નેટ સ્પિડ ઓછી થાય ...

+ વધુ વાંચો »

ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ માટે ઉપયોગી ટીપ્સ ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ માટે ઉપયોગી ટીપ્સ

નમસ્કાર, નેટ સર્ફિંગ મારો શોખ છે અને તે વિષે નવું નવું જાણવું ગમે. કૈક (કઈક) ખાંખા ખોળા કરવામાં મજા આવે.  ગુજનેટ બ્લોગ દ્વારા આપને ...

+ વધુ વાંચો »
 
Top