લેબલ ફેસબુક સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ ફેસબુક સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ફેસબુક પર લાઈક  પેજ કેવી રીતે બનાવશો ? ફેસબુક પર લાઈક પેજ કેવી રીતે બનાવશો ?

ફેસબુક પર લાઈક  પેજ કેવી રીતે બનાવશો ? મિત્રો આપણે  જ્યારે નેટ સર્ફિગ કરી રહ્યા હોઈ ત્યારે મોટા ભાગની વેબસાઈટ કે બ્લોગના Facebook   L...

+ વધુ વાંચો »

ફેસબુક પર ચેટ કેવી રીતે બંધ રાખશો? ફેસબુક પર ચેટ કેવી રીતે બંધ રાખશો?

આ માટે કાર્તિકભાઈ શાહ દ્વારા બનાવેલ ગુજરાતી વિડીયો જુઓ.

+ વધુ વાંચો »

ફેસબુકમાંથી આવતા ઈમૈલ  બંધ કરવાની રીત ફેસબુકમાંથી આવતા ઈમૈલ બંધ કરવાની રીત

  ફેસબુકમાંથી આવતા ઈમૈલ બંધ કરવાની રીત    અત્યારના સોશિયલ મિડિયા ના જમાનામાં ફેસબુક થી પરિચય ના હોય તેવુ ભાગ્યેજ હોય. મિત્રો આપણે ફે...

+ વધુ વાંચો »

ગુજરાતની ફોરમ ગુજરાતી માટે ફેસબુક ગ્રુપ.... ગુજરાતની ફોરમ ગુજરાતી માટે ફેસબુક ગ્રુપ....

ફેસબુક પર ઘણા બધા ગ્રુપ છે, પણ આ ગ્રુપ જુનું અને સારા એવા પ્રમાણમાં સભ્યો ધરાવતું ગ્રુપ છે....જો જોઈન્ટ ન થયા હો તો જરૂર જોઈન્ટ થઇ જાઓ.... ...

+ વધુ વાંચો »

ફેસબુકમાં શેર ન થતી લીંક શેર કેવી રીતે કરશો? ફેસબુકમાં શેર ન થતી લીંક શેર કેવી રીતે કરશો?

આજે લોકો  ફેસબુકમાં સતત શેર કરતા હોય છે, તેમાં ઘણી વખત લીંક શેર થતી નથી...તો આ માટે શું કરવું? તેનો સરળ ઉપાય બાબુભાઈએ શોધી કાઢ્યો છે....ત...

+ વધુ વાંચો »
 
Top