લેબલ બ્લોગ ગેજેટ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ બ્લોગ ગેજેટ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

સંપર્ક ફોર્મ કેવી રીતે બનાવશો? સંપર્ક ફોર્મ કેવી રીતે બનાવશો?

સંપર્ક ફોર્મ બનાવવા નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો. લેઆઉટ પર ક્લિક કરો. નવો ગેજેટ ઉમેરો... તેમાં મોર ગેજેટમાં  Contact Form પર ક્લિક કરો. ગેજેટ એ...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગમાં ચાલતાં અક્ષરની પટ્ટી કેવી રીતે  ગોઠવશો બ્લોગમાં ચાલતાં અક્ષરની પટ્ટી કેવી રીતે ગોઠવશો

બ્લોગમાં ચાલતાં અક્ષરની પટ્ટી કેવી રીતે ગોઠવશો  મિત્રો તમે આના પહેલા  બ્લોગર પર બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો?  તથા  બ્લોગરની ટેમ્પ્લેટ કેવી ર...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ  કેવી રીતે બનાવશો ? બ્લોગમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ કેવી રીતે બનાવશો ?

બ્લોગમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ  કેવી રીતે બનાવશો ? મિત્રો, GujNet  પર  બ્લોગર પર બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો?  પોસ્ટ જોઈ ગયા છીએ. આપણે નેટ સર્...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગર પર ઓટોમેટીક અનુક્રમ બનાવો. બ્લોગર પર ઓટોમેટીક અનુક્રમ બનાવો.

તમે બ્લોગર પર કામ કરતા હો તો પોસ્ટનું લીસ્ટ બને, અનુક્રમ બને તેવું ઇચ્છતા હો તો આ લેખ તમારા કામનો છે. હા આપનો પ્રતિભાવ આપશો જેથી વધુ વિગત...

+ વધુ વાંચો »

તમારા બ્લોગમાં એલેક્ઝા રેન્ક ગેજેટ કેવીરીતે એડ કરશો? તમારા બ્લોગમાં એલેક્ઝા રેન્ક ગેજેટ કેવીરીતે એડ કરશો?

તમારી સાઈટનો એલેક્ઝા રેન્ક જાણો  ની વાત અગાઉ ના લેખમાં કરી ગયા છીએ. તો એજ અનુસંધાને બ્લોગર કર વર્ડપ્રેસમાં એલેક્ઝા ગેજેટ કેવી રીતે ઉમેર...

+ વધુ વાંચો »
 
Top