લેબલ બ્લોગ હેલ્પ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ બ્લોગ હેલ્પ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

તમારા બ્લોગની નેવબાર કેવી રીતે બંધ કરશો? તમારા બ્લોગની નેવબાર કેવી રીતે બંધ કરશો?

તેને બંધ કેવી રીતે કરવું? તે માટે નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો. ડેશબોર્ડ પર લોગીન થાઓ. લેઆઉટ પર ક્લિક કરો. નેવબાર પર ક્લિક કરો. જુદા જુદા ર...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ  કેવી રીતે બનાવશો ? બ્લોગમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ કેવી રીતે બનાવશો ?

બ્લોગમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ  કેવી રીતે બનાવશો ? મિત્રો, GujNet  પર  બ્લોગર પર બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો?  પોસ્ટ જોઈ ગયા છીએ. આપણે નેટ સર્...

+ વધુ વાંચો »

એજ્યુકેશનલ બ્લોગ માટે એજ્યુકેશન બ્લોગર ટેમ્પ્લેટ એજ્યુકેશનલ બ્લોગ માટે એજ્યુકેશન બ્લોગર ટેમ્પ્લેટ

GujNet એજ્યુકેશન માટે કામ કરતા બ્લોગ માટે ઉપયોગી થાય તેવી એક ટેમ્પ્લેટ મળી છે.  આ ટેમ્પ્લેટની વિશેષતા આ પ્રમાણે છે.   એજ્યુકેશનને ...

+ વધુ વાંચો »

એક સાથે બ્લોગમાં લેબલ કેવી રીતે આપવા? એક સાથે બ્લોગમાં લેબલ કેવી રીતે આપવા?

લેબલનુંનામ કેવી રીતે રાખવું? તે વિષે જોઈ ગયા છીએ. હવે એક સાથે બ્લોગમાં લેબલ કેવી રીતે રાખવા? તે જોઈએ. ૧. સૌ પ્રથમ બ્લોગર પર લોગીન થઇ ...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગમાં લેબલ કેવી રીતે બનાવાય? બ્લોગમાં લેબલ કેવી રીતે બનાવાય?

મારા મિત્ર મનીષભાઈ સુથારે સવાલ કર્યો કે બ્લોગમાં લેબલકેવી રીતે બનાવાય? બ્લોગરમાં લેબલ અને વર્ડપ્રેસમાં કેટેગરી આવે છે. લેબલ એટલે વિભાગ. ...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગર પર બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો? બ્લોગર પર બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો?

બ્લોગર પર બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો?  હજુ પણ એવા ઘણા મિત્રો છે કે જે બ્લોગ બનાવવા માંગે છે પણ બ્લોગ બનાવવાની રીત જાણતા નથી. તો બ્લોગ કેવી ...

+ વધુ વાંચો »

ફ્રી બ્લોગર ટેમ્પ્લેટ ડાઉનલોડ કરો... ફ્રી બ્લોગર ટેમ્પ્લેટ ડાઉનલોડ કરો...

ટેમ્પ્લેટ કેમ બદલવી તેની વાત અગાઉની પોસ્ટમાં ચર્ચા કરી છે. આ પોસ્ટમાં ફ્રી ટેમ્પ્લેટ આપતી એક સાઈટની લીંક આપી છે. જેના પરથી તમે ટેમ્પ્લેટ ...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગરની ટેમ્પ્લેટ કેવી રીતે બદલશો? બ્લોગરની ટેમ્પ્લેટ કેવી રીતે બદલશો?

બ્લોગરની ટેમ્પ્લેટ કેવી રીતે બદલશો ? જો તમારો બ્લોગ બ્લોગરમાં હોય અને થીમ બદલવાનું વિચારતા હો તો જરૂર વાંચો. થીમ યાને કે બ્લોગરમાં ટ...

+ વધુ વાંચો »

તમારા બ્લોગની ઝડપ કેવી રીતે વધારશો? તમારા બ્લોગની ઝડપ કેવી રીતે વધારશો?

ઘણા મિત્રોના બ્લોગ પર મુલાકાત લેવાનું થાય ત્યારે એક વાત મારા ધ્યાનમાં  આવી હતી કે બ્લોગ ખુલતા ખુબ સમય લાગે. પ્રોસેસ ચાલુ જ રહે....સમય ઓછો...

+ વધુ વાંચો »

ફેસબુક લાઈક  પોપપ બોક્ષ તમારા બ્લોગમાં કેવી રીતે બનાવશો?  ફેસબુક લાઈક પોપપ બોક્ષ તમારા બ્લોગમાં કેવી રીતે બનાવશો?

નમસ્કાર, ઘણા બ્લોગ તમે ખોલો કે તરતજ એક નાની વિન્ડો ખુલી જાય. અને ફેસબુક લાઈક બોક્ષ સામે આવી જાય. અને તમને બ્લોગ ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક પણ કર...

+ વધુ વાંચો »

બ્લોગર પર ઓટોમેટીક અનુક્રમ બનાવો. બ્લોગર પર ઓટોમેટીક અનુક્રમ બનાવો.

તમે બ્લોગર પર કામ કરતા હો તો પોસ્ટનું લીસ્ટ બને, અનુક્રમ બને તેવું ઇચ્છતા હો તો આ લેખ તમારા કામનો છે. હા આપનો પ્રતિભાવ આપશો જેથી વધુ વિગત...

+ વધુ વાંચો »

તમારા બ્લોગમાં એલેક્ઝા રેન્ક ગેજેટ કેવીરીતે એડ કરશો? તમારા બ્લોગમાં એલેક્ઝા રેન્ક ગેજેટ કેવીરીતે એડ કરશો?

તમારી સાઈટનો એલેક્ઝા રેન્ક જાણો  ની વાત અગાઉ ના લેખમાં કરી ગયા છીએ. તો એજ અનુસંધાને બ્લોગર કર વર્ડપ્રેસમાં એલેક્ઝા ગેજેટ કેવી રીતે ઉમેર...

+ વધુ વાંચો »

તમારા બ્લોગ પર ઓનલાઈન વિઝીટર જાણો તમારા બ્લોગ પર ઓનલાઈન વિઝીટર જાણો

તમારા બ્લોગ પર ઓનલાઈન વિઝીટર કેટલા છે તે જાણવા માટે એક સરસ સાઈટ છે, જે નો કોડ કે ગેજેટ તમારા બ્લોગ પર એડ કરવાનો થશે. http://whos.amung.us...

+ વધુ વાંચો »

તમારી સાઈટનો એલેક્ઝા રેન્ક જાણો તમારી સાઈટનો એલેક્ઝા રેન્ક જાણો

શું તમે તમારી સાઈટનો એલેક્ઝા રેન્ક જાણો છો? તમારો જવાબ હા, અથવા ના, હોઈ શકે......તમારો જવાબ ના, હોય તો આગળ વાંચો. એલેક્ઝા રેન્ક એટલે તમા...

+ વધુ વાંચો »

તમારા વેબસાઈટના વિઝીટર કેવી રીતે વધારશો? તમારા વેબસાઈટના વિઝીટર કેવી રીતે વધારશો?

શું તમે તમારી વેબસાઈટ ને પ્રોમોટ કરવા માંગો છો? તમારી સાઈટમાં વિઝીટર વધે એવું ઈચ્છો છો? હસતો, કેમ નહિ? તો આ માટે નીચેના ઉપાયો અજમાવી જ...

+ વધુ વાંચો »
 
Top